ยินดีต้อนรับ
แบบประเมินความพึงพอใจ
การปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ในครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจหรือไม่

Submit Survey  View Results
Time
ผู้ชมขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 1
Members Members: 0
Total Total: 1

Online Now Online Now:
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
�ӹǹ�����Ҫ����䫵�
ข่าวประชาสัมพันธ์
rss
ภาพข่าว: สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต

สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่มีคุณวุฒิ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่....

วันที่: 12/11/2014

ภาพข่าว: การสำรวจข้อมูลเงื่อนไขความต้องการครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพื่อใช้ในการรับย้ายหรือ...

การสำรวจข้อมูลเงื่อนไขความต้องการครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพื่...

ส่งแบบรายงานข้อมูลเงื่อนไขความต้องการ ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

วันที่: 07/11/2014

อ่านข่าวทั้งหมด
หัวหน้า กจ. 2
หัวหน้ากลุ่มงาน กจ.2

นายกิตติธัช สันธานเดชา

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 

ชำนาญการพิเศษ

รับ - ส่ง หนังสือ Online
รับ - ส่ง หนังสือ
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ด่วน สอศ.

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

สอศ. เรียนฟรี