Thumbnail Alt Text
 
นายพินัน ผลทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการจัดการงานบุคคล 2
 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ด่วน สอศ.

ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านข่าวทั้งหมด
ไฟล์ดาวน์โหลด
 Title
แบบฟอร์มแจ้งเงื่อนไขอัตราว่างเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
แบบฟอร์มคำร้องขอช่วยปฏิบัติราชการ
แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ
แบบฟอร์มหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบแข่งขัน
แบบรายงานประวัติและผลงาน สอบศึกษานิเทศก์
แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือก สอบศึกษานิเทศก์
วิธีการใช้โปรแกรมเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา
เอกสารบรรยายครูผู้ช่วย วันที่ 22 มิ.ย.59
แบบแสดงความจำนงในการขึ้นบัญชีบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2)
แบบฟอร์มขอบรรจุกลับเข้ารับราชการครู
ใบสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562
แบบบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ไฟล์ word)
แบบบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ไฟล์ .PDF)
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ใบสมัคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบประเมินสัมฤทธิผล ผอ.
แบบบันทึกข้อตกลง รองผู้อำนวยการ (.PDF)
แบบบันทึกข้อตกลง รองผู้อำนวยการ (.Word)
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
โปรแกรมเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังของ สอศ.
แบบประเมินความพึงพอใจ
การปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ในครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจหรือไม่

Submit Survey  View Results
ผู้ชมขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 1047
Members Members: 0
Total Total: 1047

Online Now Online Now:

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

�ӹǹ�����Ҫ����䫵�