ยินดีต้อนรับ
แบบประเมินความพึงพอใจ
การปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ในครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจหรือไม่

Submit Survey  View Results
Time
ผู้ชมขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 29
Members Members: 0
Total Total: 29

Online Now Online Now:
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
�ӹǹ�����Ҫ����䫵�
ข่าวด่วน

ให้ผู้ได้รับการสรรหา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มารายงานตัวเลือกสถานศึกษา วันที่ 23 กันยายน 2557

คำสั่ง สอศ. ที่ 1223/2557 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 75 ราย

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ป.โท) จำนวน 1,568 ราย

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ให้ผู้ได้รับการสรรหา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มารายงานตัวเลือกสถานศึกษา

ขอให้สถานศึกษาแจ้งข้อมูลอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

คำสั่ง สอศ. ที่ ๑๐๘๘/๒๕๕๗ การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ ๔ และ รอบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์
rss
ภาพข่าว: ขอให้สถานศึกษาแจ้งยืนยันแผนรองรับนักศึกษาทุนโครงการครูมืออาชีพ

ขอให้สถานศึกษาแจ้งยืนยันแผนรองรับนักศึกษาทุนโครงการครูมืออาช...

ให้สถานศึกษากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแจ้งยืนยันแผนรองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมื...

วันที่: 19/08/2014

ภาพข่าว: หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได...

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่...

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันไ...

วันที่: 12/09/2014

ภาพข่าว: คำสั่ง สอศ. ที่ 320/2557 แต่งตั้งผู้รักษาในตำแหน่ง (ย้ายครู จำนวน 263 ราย)

คำสั่ง สอศ. ที่ 320/2557 แต่งตั้งผู้รักษาในตำแหน่ง (ย้ายครู ...

คำสั่ง สอศ. ที่ 320/2557 แต่งตั้งผู้รักษาในตำแหน่ง (ย้ายครู จำนวน 263 ราย)

วันที่: 31/03/2014

Page:   of 2 
อ่านข่าวทั้งหมด
หัวหน้า กจ. 2
หัวหน้ากลุ่มงาน กจ.2

นายกิตติธัช สันธานเดชา

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 

ชำนาญการพิเศษ

รับ - ส่ง หนังสือ Online
รับ - ส่ง หนังสือ
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ด่วน สอศ.

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

สอศ. เรียนฟรี