ข่าวประชาสัมพันธ์

rss Category
แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ตำแหน่งครู จำนวน 2 ราย
Created by ipaadmin on 4/27/2017 5:42:10 PM

Read More..


คำสั่งย้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 ราย
Created by ipaadmin on 4/27/2017 5:38:41 PM

Read More..


แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
Created by ipaadmin on 4/26/2017 4:28:23 PM

Read More..


ประกาศรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย - เขตทั่วไป
Created by ipaadmin on 4/26/2017 3:26:05 PM

Read More..


ประกาศรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย - ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
Created by ipaadmin on 4/26/2017 3:22:37 PM

Read More..


การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 9
Created by ipaadmin on 4/25/2017 3:42:01 PM

Read More..


การรายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
Created by ipaadmin on 4/21/2017 7:02:32 PM

Read More..


ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 5 ราย
Created by ipaadmin on 4/11/2017 9:41:45 PM

Read More..


ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 232 ราย
Created by ipaadmin on 4/11/2017 9:35:15 PM

Read More..


คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 8 ราย
Created by ipaadmin on 4/11/2017 9:31:03 PM

Read More..


Page 1 of 26First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last