รายละเอียดข่าว

แนวทางการพิจารณารับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากส่วนราชการอื่นภายในกระทรวงศึกษาธิการ
Created by ipaadmin on 13/5/2563 10:50:46


แนวทางการพิจารณารับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากส่วนราชการอื่นภายในกระทรวงศึกษาธิการ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

print
rating
  Comments