รายละเอียดข่าว

การยื่นย้ายประจำปี ครั้งที่ 2/2563 และให้ยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้าย (ตำแหน่งครู)
Created by ipaadmin on 8/7/2563 10:34:11


การยื่นย้ายประจำปี ครั้งที่ 2/2563 และให้ยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้าย (ตำแหน่งครู) 

print
rating
  Comments