รายละเอียดข่าว

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (38 ค.(2))
Created by ipaadmin on 22/7/2563 17:02:18


หนังสือสั่งการให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายฯ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (38 ค.(2))

แบบฟอร์มคำขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง 38 ค.(2)

print
rating
  Comments