รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น
Created by ipaadmin on 28/8/2563 11:41:26


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น

print
rating
  Comments