รายละเอียดข่าว

วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (สัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
Created by ipaadmin on 3/9/2563 14:13:14


วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (สัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

print
rating
  Comments