รายละเอียดข่าว

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบัน การอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by ipaadmin on 10/9/2563 15:47:12


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง  แก้ไขรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบัน การอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

print
rating
  Comments