รายละเอียดข่าว

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 36 ราย
Created by ipaadmin on 29/9/2563 16:06:50


คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 36 ราย

print
rating
  Comments