รายละเอียดข่าว

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่นั่งสอบ ของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่มีภูมิลำเนาหรือปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
Created by ipaadmin on 16/2/2564 12:06:22


ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าสอบข้อเขียน (ภาค ก. และภาค ข.) เฉพาะมีภูมิลำเนาหรือปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 53 ราย

ที่มีรายชื่อดังประกาศนี้ เข้าสอบข้อเขียน ภาค ก. และ ภาค ข. ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 7 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้) 

print
rating
  Comments