รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสนามสอบครูผู้ช่วย อิมแพค เมืองทองธานี
Created by ipaadmin on 16/2/2564 19:16:22


ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสนามสอบครูผู้ช่วย อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องในการสอบเข้าสู่สนามสอบ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ติดตามรอในจุดที่จัดเตรียมไว้ให้ 

 

เส้นทางการเดินรถ ภายในสนามสอบ เมืองทองธานี

 

print
rating
  Comments