รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ค (ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)
Created by on 5/3/2564 16:55:14


1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ค (ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)

2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค.)

3. กำหนดวัน เวลา ในการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค.)

4. แบบฟอร์ม แบบรายงานประวัติและผลงาน 

   - PDF     

   - WORD

 

 

print
rating
  Comments