รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ค (เขตทั่วไป)
Created by ipaadmin on 5/3/2564 17:07:29


1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ค (เขตทั่วไป)

2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค.)

3. กำหนดวัน เวลา ในการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค.)

4. แบบฟอร์ม แบบรายงานประวัติและผลงาน 

   - PDF     

   - WORD

print
rating
  Comments