รายละเอียดข่าว

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Created by ipaadmin on 12/29/2016 6:03:01 PM1. ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้)

2. ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้)

3. แนวปฏิบัติการรับรองเอกสารประกอบการสมัคร

print
rating
  Comments