รายละเอียดข่าว

การยื่นย้ายประจำปีครั้งที่ 1/2560 และให้ยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้าย
Created by ipaadmin on 1/24/2017 2:38:21 PM


การยื่นย้ายประจำปีครั้งที่ 1/2560 (เฉพาะสายการสอนและสนับสนุนการศึกษา) และให้ยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้ายprint
rating
  Comments