รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Created by ipaadmin on 2/23/2017 5:24:34 PM


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

1. ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
print
rating
  Comments