รายละเอียดข่าว

คำสั่ง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ครั้งที่ 2/2559)
Created by ipaadmin on 4/11/2017 5:38:20 PM


คำสั่ง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ครั้งที่ 2/2559)
1 . คำสั่งที่ 447/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 (หน้าที่ 1 - 40) print
rating
  Comments