รายละเอียดข่าว

การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษาและรายชื่อสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการย้ายกรณีที่ 2 การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประเภทที่ 1 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป
Created by ipaadmin on 1/7/2564 20:15:59


การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษาและรายชื่อสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการย้ายกรณีที่ 2 การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประเภทที่ 1 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป

print
rating
  Comments