รายละเอียดข่าว

การยื่นย้ายประจำปี ครั้งที่ 2/2564 (ตำแหน่งครู)  และให้ยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้าย 
Created by ipaadmin on 24/7/2564 12:03:30


การยื่นย้ายประจำปี ครั้งที่ 2/2564 (ตำแหน่งครู)  และให้ยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้าย 

print
rating
  Comments