รายละเอียดข่าว

แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย (การปรับปรุง เพิ่มเติมเอกสารหลักฐานฯ และการแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร)
Created by ipaadmin on 22/11/2564 17:49:54


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ)

.............................................................................................................................................................

1. การเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

      ผู้สมัครที่ประสงค์ปรับปรุง เพิ่มเติม เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถดำเนินการอัพโหลดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครฉบับที่ครบถ้วนสมบูรณ์ฉบับใหม่ทั้งหมดทุกฉบับด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2564 ทางระบบรับสมัคร เว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com
(ระบบเปิดให้เข้าไปอ้พโหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 64 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้สมัครจะไม่สามารถเห็นเอกสารที่เคยอัพโหลดไปแล้วได้)

2. การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในใบสมัคร

      ผู้สมัครสามารถแจ้งแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในใบสมัครได้เฉพาะ 1) คำนำหน้าชื่อ 2) ชื่อ 3) นามสกุล 4) เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ
5) จังหวัดที่ประสงค์จะเข้าสอบ
โดยกรอกคำร้องขอแก้ไขข้อมูลใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และแบบฟอร์มการชำระเงิน
เพื่อแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทาง E-mail : rcheewa64@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
อนึ่ง ข้อมูลนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถแก้ไขได้”

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารคำร้องขอแก้ไขข้อมูลใบสมัคร

print
rating
  Comments