Thumbnail Alt Text

|  ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย สอศ.ที่ประสงค์ปรับปรุง เพิ่มเติม เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วยสามารถอัปโหลดเอกสารหลักฐานฉบับใหม่ทั้งหมดทุกฉบับด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2564ทางระบบรับสมัคร เว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com (ระบบเปิดให้อัพโหลด ตั้งแต่ 24 พ.ค. 64 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)

นางสมศรี เลิศวุฒิอนันต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการจัดการงานบุคคล 2
 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ด่วน สอศ.

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวกจ.2อ่านข่าวทั้งหมด
ไฟล์ดาวน์โหลด
 Title
แบบฟอร์มแจ้งเงื่อนไขอัตราว่างเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
แบบฟอร์มคำร้องขอช่วยปฏิบัติราชการ
แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ
แบบฟอร์มหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบแข่งขัน
แบบรายงานประวัติและผลงาน สอบศึกษานิเทศก์
แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือก สอบศึกษานิเทศก์
วิธีการใช้โปรแกรมเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา
เอกสารบรรยายครูผู้ช่วย วันที่ 22 มิ.ย.59
แบบแสดงความจำนงในการขึ้นบัญชีบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2)
แบบฟอร์มขอบรรจุกลับเข้ารับราชการครู
ใบสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ใบสมัคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบประเมินสัมฤทธิผล ผอ.
แบบบันทึกข้อตกลง รองผู้อำนวยการ (.PDF)
แบบบันทึกข้อตกลง รองผู้อำนวยการ (.Word)
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
แบบบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ไฟล์ word)
แบบบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ไฟล์ PDF)
แบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โปรแกรมเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังของ สอศ.
แบบประเมินความพึงพอใจ
การปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ในครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจหรือไม่

Submit Survey  View Results
ผู้ชมขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 1047
Members Members: 0
Total Total: 1047

Online Now Online Now:

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

�ӹǹ�����Ҫ����䫵�