Thumbnail Alt Text

นางสมศรี เลิศวุฒิอนันต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการจัดการงานบุคคล 2
 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ด่วน สอศ.

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวกจ.2
อ่านข่าวทั้งหมด
ไฟล์ดาวน์โหลด
 Title
แบบฟอร์มแจ้งเงื่อนไขอัตราว่างเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
แบบฟอร์มคำร้องขอช่วยปฏิบัติราชการ
แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ
วิธีการใช้โปรแกรมเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา
แบบแสดงความจำนงในการขึ้นบัญชีบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2)
แบบฟอร์มขอบรรจุกลับเข้ารับราชการครู
แบบประเมินสัมฤทธิผล ผอ.
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
แบบบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ไฟล์ word)
แบบบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ไฟล์ PDF)
โปรแกรมเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังของ สอศ.
แบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบบันทึกข้อตกลง รองผู้อำนวยการ (.PDF)
แบบบันทึกข้อตกลง รองผู้อำนวยการ (.Word)
ใบสมัคร ตำแหน่ง ผอ. > ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ (PDF)
ใบสมัคร ตำแหน่ง ผอ. > ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ (Word)
ใบสมัคร ตำแหน่ง ผอ. > ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ (Word)
ใบสมัคร ตำแหน่ง ผอ. > ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ (PDF)
ใบสมัคร รอง ผอ. > ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ (PDF)
ใบสมัคร รอง ผอ. > ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ (word)
ใบสมัคร รอง ผอ. > ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ (PDF)
ใบสมัคร รอง ผอ. > ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ (word)

แบบประเมินความพึงพอใจ
การปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ในครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจหรือไม่

Submit Survey  View Results
ผู้ชมขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 1047
Members Members: 0
Total Total: 1047

Online Now Online Now:

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

�ӹǹ�����Ҫ����䫵�