ติดต่อเรา

Your Contact Information

Your Feedback

ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ที่อยู่ : กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 สำนักอำนวยการ ชั้น 1
          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
          ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์ : 0-2026-5555 ต่อ 1321 , 1411
โทรสาร : 02-281-5555 ต่อ 1610  เว็บไซต์ http://ipa.vec.go.th