หลักเกณฑ์/ระเบียบ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา

 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว17 26 พฤศจิกายน 2557IPA Admin  17/6/2562407.77 KBDownload
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา ว8 26 เมษายน 2562IPA Admin  17/6/2562251.89 KBDownload
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563IPA Admin  29/6/25644.63 MBDownload
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ว16 26 พฤศจิกายน 2557IPA Admin  17/6/2562399.50 KBDownload

หลักเกณฑ์การช่วยปฏิบัติราชการ และการขอบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา